We werken graag  samen

met verschillende organisaties om gezamenlijk zoveel mogelijk maatschappelijke impact te maken!

Wij geloven in de kracht van samen – een model waarbij markt, overheid, fondsen en burgers allemaal bijdragen aan een maatschappij waarin we naar elkaar omkijken en voor elkaar klaarstaan. Daarom werken wij samen met uiteenlopende organisaties om zoveel mogelijk maatschappelijke impact te maken.

Samenwerken met De Buurt betekent:  

  • Aansluiten bij het snelst groeiende maatschappelijke initiatief van Nederland
  • Het versterken van sociale cohesie en het sociale vangnet in de buurt
  • Het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en het welzijn in de buurt
  • Het terugdringen van ongelijkheid (door bijv. vakanties voor minima mogelijk te maken)
  • ‘Iets terug doen’ voor de maatschappij
  • Werken aan de SDG’s (duurzame ontwikkeldoelen): geen armoede (1), goede gezondheid en welzijn (3), ongelijkheid verminderen (10), duurzame steden en gemeenschappen (11), partnerschap om doelstellingen te bereiken (12). 

Voorbeelden van samenwerkingen
Univé is sinds 2022 onze trotse hoofdpartner. Samen werken wij aan het versterken van het sociale vangnet van duizenden buurtbewoners in tientallen buurten. Met 1.7 miljoen leden weet Univé dat verzekeren niet alleen gaat over onzekerheden wegnemen, maar ook over het creëren van zekerheid in de directe omgeving: een veilig en vertrouwd gevoel in eigen buurt. Univé ondersteunt ons financieel, maar ook met kennis en kunde.

Ook werken we samen met tientallen gemeenten. Met de Buurtcamping (en andere activiteiten) dragen wij namelijk positief bij aan de portefeuilles sociale zaken, gezondheid, veiligheid, armoedebestrijding, participatie, diversiteit, openbare ruimte en groen, en sport & cultuur. In gesprek met de gemeente stellen wij op maat een pakket samen, om vervolgens met buurtbewoners aan de slag te gaan.

Ook verzorgen wij buurtparticipatie-trajecten, presentaties, workshops in opdracht van corporaties, overheden, organisaties en instellingen.

Nieuwsgierig naar de samenwerkingsmogelijkheden? 

Neem contact op met onze directeur Maarten Hupkes (maarten@de-buurt.nl).