Nationale Postcode Loterij

Trotse hoofdpartner van De Buurt

De Buurt is trotse meerjarige partner van Nationale Postcode Loterij

Samen voor een verbonden buurt

Nationale Postcode Loterij bewondert de inzet van De Buurt om Nederlandse buurten te versterken. Door het samenbrengen van verschillende buurtbewoners die elkaar normaal niet zouden spreken of leren kennen, ontstaat er een unieke mix van mensen die elkaar ook na de activiteiten blijven zien. Zo ontstaan er ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders niet spreken of leren kennen en zorgen we voor verbonden buurten!

De Buurt heeft, mede dankzij onze bijdrage, een grote maatschappelijke impact kunnen maken door vrolijke ontmoetingen tussen buurtbewoners te faciliteren. Wij zijn onze deelnemers dankbaar voor het mogelijk maken van deze samenwerking, waardoor er door heel Nederland meer saamhorigheid ontstaat in buurten.

Marieke Rodenhuis, Hoofd Goede Doelen

Resultaten van de samenwerking

Maatschappelijk impact vergroten

De jaarlijkse bijdrage van € 300.000 stelt De Buurt in staat om haar maatschappelijke impact te vergroten en de organisatie verder te verstevigen. Zo kan De Buurt dankzij deze bijdrage in vijf jaar tijd meer dan acht miljoen ontmoetingen tussen buurtbewoners realiseren op honderden Buurtcampings en duizenden BuurtBankjes.

De afgelopen jaren heeft de bijdrage van Nationale Postcode geleid tot:

2.900 actieve buurtbewoners die zich inzetten voor verbonden, gezonde en gelukkige buurten.
200 Buurtcampings met een positieve impact op sociale cohesie in een buurt: 73% heeft mensen leren kennen buiten hun eigen ‘bubbel’.
2.000 BuurtBankjes die zorgen voor meer en beter contact. Gemiddeld zijn er per maand 34 ontmoetingen op een BuurtBankje.
700 Zwaaistenen die per steen zorgen voor maar liefst 300 Zwaaimomenten per jaar.

Over Nationale Postcode Loterij

Minimaal 40% van de inleg van deelnemers van de Postcode Loterij gaat naar Goede Doelen. Op deze manier heeft de loterij een grote positieve impact op mens en natuur. In 1989 begon de loterij met de steun van drie goede doelen. Inmiddels zijn dit er 146, waar De Buurt dus sinds kort ook onderdeel van is!  

Dankzij de deelname van miljoenen huishoudens kunnen wij ons goede werk voortzetten. Daarom willen wij alle deelnemers van de Postcode Loterij heel hartelijk bedanken voor hun steun!

Ook met ons meebouwen aan een betere buurt?

Maar een beller is sneller!

085 060 9033

De Buurt

Asterweg 20 F1

1031 HN Amsterdam

Nederland