Privacy Policy

Stichting De Buurt verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

Privacy Wetgeving
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Deze privacywet, die in de hele Europese Unie geldt, bepaalt onder meer hoe persoonsgegevens bewaard en beschermd moeten worden. De regels kunnen er hier op nageslagen worden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting De Buurt, Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam, KvK nummer 58053980.Bij Stichting De Buurt is geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Op grond van artikel 37 van de AVG voldoet onze Stichting niet aan een van de drie situaties waarin het aanwijzen van een FG verplicht is. Die situaties zijn als volgt:
• De organisatie is een overheidsinstantie of publieke organisatie;
• De organisatie die vanuit kernactiviteiten op grote schaal individuen volgt, zoals bijvoorbeeld profileren van mensen, cameratoezicht en monitoring gezondheid via wearables;
• De organisatie die vanuit kernactiviteit op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijk verleden.

Als je vragen hebt over dit Privacy-beleid, dan kun je die mailen naar contact@de-buurt.nl.

Van wie verwerkt De Buurt persoonsgegevens?

  • Medewerkers en overige betaalde krachten.
  • Vrijwilligers, buurtmakers en campingbeheerders. Zij organiseren met onze begeleiding hun eigen lokale buurt initiatieven.
  • Kampeerders. Voor het reserveren van kampeerplekken via onze website worden persoonsgegevens opgeslagen. Deze worden doorgegeven aan de lokale Buurtcampingbeheerders zodat zij iedereen op de hoogte kunnen houden, informatie kunnen sturen en welkom kunnen heten op de camping.
  • Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in De Buurt activiteiten en initiatieven en die een contactformulier of inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief hebben ingevuld.
  • Klanten. Dit zijn mensen die een directe aankoop doen op websites beheerd bij Stichting De Buurt. Deze gegevens worden gebruikt om bestellingen te versturen, informatie over de aankoop te verschaffen en feedback te vragen
  • Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeenten, bedrijven en leveranciers werken.

En met welk doel?
We slaan persoonsgegevens voornamelijk op om de organisatie van de verschillende De Buurt initiatieven mogelijk te maken. Zonder communicatie met buurtmakers, beheerders, partners, vrijwilligers, gemeentes, fondsen en andere belanghebbenden zou De Buurt haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, (email)adressen en telefoonnummers om contact te onderhouden over De Buurt gerelateerde zaken.

Daarnaast gebruiken we geanonimiseerde en geaggregeerde persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld voor onze (online) campagnes en zichtbaarheid op de kaartfunctionaliteit, om het bereik van De Buurt te vergroten en de interesse van potentiële partners te wekken. Wil je hiervoor niet benaderd worden? Dat kun je aangeven door onderaan de betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat: we kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel buurtmakers, beheerders en kampeerders we hebben en of het aantal geïnteresseerden groeit.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?
Medewerkers en vrijwilligers van Stichting De Buurt en beheerders die betrokken zijn bij de organisatie van de Buurtcampings.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?
Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld met partijen die niet bijdragen aan de realisatie van de missie van De Buurt en waar De Buurt geen schriftelijke overeengekomen relatie mee heeft. Deze partijen verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van De Buurt. Met deze zogenaamde verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin we de verwerker verplichten om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit Privacybeleid na te leven. Via contact@de-buurt.nl kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

Kan ik controleren welke informatie De Buurt over mij bewaart?
Ja, dat kan. Als je wil wilt weten welke informatie De Buurt over jou bewaart, kan kun je contact met ons opnemen via contact@de-buurt.nl en zullen we je verzoek binnen vier weken afhandelen.

Kan ik informatie laten aanpassen of laten verwijderen?
Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wilt dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via contact@de-buurt.nl. In sommige gevallen is De Buurt bij wet verplicht bepaalde gegevens van je te bewaren; die kunnen we dus niet eerder verwijderen dan de wettelijke termijnen. In ieder geval geven we je binnen vier weken een reactie op je verzoek.

Kan ik me uitschrijven?
Ja, dat kan. Deelnemers, klanten, Kampeerders en overige belangstellenden kunnen zich te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld. Ze kunnen dit ook doen door een mail te sturen naar contact@de-buurt.nl. Mensen die een actieve rol hebben binnen De Buurt, bijvoorbeeld als beheerder, ontvangen (automatische) nieuwsberichten en updates. Zij kunnen zich hier niet voor uitschrijven, omdat deze berichten belangrijk zijn voor de organisatie van het werk

Wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het moment van het laatste contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Vragen of klachten over ons privacy beleid en de uitvoering ervan kunnen worden gesteld via contact@de-buurt.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de bevoegde rechter.

Cookies
De Buurt is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over coockiegebruik. De Buurt maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.

Wijzigingen privacy beleid
De Buurt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document en altijd op onze website publiceren.

6 december 2022