3 juni 2024

De Buurt heeft GROOTS nieuws 🥁

Anne De Man

Wij zijn namelijk de trotse nieuwe meerjarige partner van De Nationale Postcode loterij! De komende jaren kunnen we dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij rekenen op een jaarlijkse bijdrage voor onze vrolijke en verbindende activiteiten. De bijdrage werd persoonlijk overhandigd door Marieke Rodenhuis (Head of Charities bij Nationale Postcode Loterij)  en vervoerd door (natuurlijk) de buurt naar ons kantoor. 

Met deze bijdrage gaan we nóg meer buren met elkaar verbinden! Door buurtbewoners in héél Nederland een vrolijk duwtje in de rug te geven om samen te werken aan buurten waarin je elkaar groet, kent en helpt. Belangrijk, want de dialoog tussen Nederlanders verhardt. De kloof tussen arm en rijk, jong en oud groeit. Mensen uit verschillende ‘bubbels’ ontmoeten elkaar te weinig. Nederlanders snakken naar een samenleving met gevoel van gemeenschapszin. 

De Buurt zorgt ervoor dat buurtbewoners met verschillende achtergronden en levensvisies elkaar ontmoeten bij het opzetten van een tentje op De Buurtcamping, tijdens een kopje koffie op een BuurtBankje of via een spontane groet door een Zwaaisteen. In die ontmoeting komen bewoners tot de ontdekking dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan van tevoren gedacht. Dat klinkt simpel, maar de effecten zijn giga!

Onze maatschappelijke impact neemt toe! 

Met bijna 3.000 Buurtmakers maakten we in 2023 meer dan één miljoen ontmoetingen mogelijk in 70% van de Nederlandse gemeenten.

Een aantal hoogtepunten uit 2023⚡️

  • 65 Buurtcampings hebben een positieve impact op sociale cohesie in een buurt want 73% heeft mensen leren kennen buiten hun eigen ‘bubbel’ 
  • 2.000 BuurtBankjes zorgen voor meer én beter contact. Gemiddeld zijn er per maand 34 ontmoetingen op een BuurtBankje. 
  • 700 Zwaaistenen, zorgen per steen voor maar liefst 300 Zwaaimomenten per jaar

Op naar een mooie samenwerking en daar pakten we groots voor uit: